Thiết bị xử lý rác
Dây chuyền phân loại rác
Lò đốt rác
Công nghệ tái chế rác

XỬ LÝ RÁC GREEN MECH

Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam – là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ sạch hàng đầu tại Việt Nam đã đem tới những giải pháp tích cực cho nền công nghiệp năng lượng tái tạo trên toàn quốc nói riêng và thế giới nói chung.

TIN TỨC MỚI NHẤT